Prvních 10 týdnů s chladem - úvod

15.05.2020

Přesto, že jsem býval na různých Wim Hof kurzech Martina Tháma častým hostem, pobyt v chladu jsem úplně nevyhledával :). Ne, že by chlad byl mým nepřítelem, ale WHM metodu jsem pravidelně nepraktikoval. Ano, otužování a studená sprcha bývaly v období aktivního sportování součástí přípravy...... ale tím moje pokusy o seznámení s prostředím chladu končily.

Moje příprava na 10 týdnů s chladem..

Aneb nic se nesmí podcenit :)

O tomto projektu jsme s Martinem Thámem dlouhou mluvili, ale až postupem času jsem se rozhodl vše dotáhnout do zdárného konce a to včetně prezentace výsledků měření.

Záměrem bylo pomocí BioFeedback přístrojů a měření popsat co se děje, když naše tělo postavíme mimo obvyklou komfortní zónu a vystavíme ho zátěži v podobě chladu. Vlastní pobyt v chladu ale není to, co má smysl sledovat. Daleko důležitější je podívat se na celý proces přípravy, na to jak tělo reaguje při dechových cvičeních, fyzických aktivitách a jak je schopno regenerovat a přijímat nárůst  zátěže.. Doufám, že nejen příznivcům chladu, ale i ostatním, kteří chtějí své tělo trochu trápit nějakou zátěží mé poznatky pomůžou pochopit zákonitosti naše těla.....

Pojďme se vrátit do dubna 2019, kdy začala moje příprava.  Rozhodl jsem se využít standardní 10 týdenní WHM kurz, který je dostupný na stránkách wimhofmethod.com. Musím přiznat, že všechny moje předchozí zkušenosti s WHM metodou a pobytem v chladu, byly na úrovni nadšení a neměly mnohdy ten správný řád a pravidelnou strukturu. Teď to ale bylo úplně něco jiného. Když jsem nahlédl do svého plánu, uvědomil jsem si, že kromě vlastní morálky a dodržení struktury kurzu nepůjde jen o jednotlivá měření, zpracování a porovnávání výsledků, ale i o to, abych dokázal objektivně hodnotit svůj stav v průběhu zátěže tak, jak ji dělám pro své klienty. Znamenalo to být sám k sobě kritický. Jak se později ukázalo, toto byla jedna z nejtěžších věcí na celém projektu. 

Co jsem měřil a proč:

BioFeedback metody umožňují sledovat nejen fyziologii a chování našeho těla, ale mohou se stát i pomocníkem a průvodcem na naší cestě ke zvyšování fyzické výkonnosti a mentálních schopností. 

Princip BioFeedbacku nebo NeuroFeedbacku má 2 strany mince - měření a diagnostika a řízená stimulace. Prostřednictvím toho co naměříme, můžeme velmi rychle ukázat, jaký je rozdíl mezi našimi pocity a skutečností. Podle toho s čím v rámci měření a zpětné vazby pracujeme - dech, mozek, srdce a cévní aparát, pohybový aparát, svaly, soustředění, uklidnění, relaxace, meditace, psychika atd...  můžeme naše tělo něčemu novému v docela krátké době naučit, nebo ho přenastavit tak, aby pracovalo efektivněji nebo s větší výkonností. Důležité je právě celý proces pomocí zpětné vazby kontrolovat a udržet tělo v relativní rovnováze. Nesmíme se dostat do situace, že na jedné straně něco výrazně zlepšíme, ale na druhé straně vytvoříme nerovnováhu. Právě velká nerovnováha a dlouhodobé přetížení jsou stavy, které jsou pro tělo škodlivé. Snižují jeho výkonnost, efektivitu nebo vytvářejí prostor pro zranění.

V průběhu projektu bylo velmi důležité vzájemně porovnávat pocitové a měřitelné veličiny. Potvrdilo se mi, že mít jen dobrý pocit, že jsem to "zvládl", neznamená že to stejně zvládlo i moje tělo a já mu můžu druhý den naložit stejně nebo ještě víc .... Nejvíc se to projevilo v situacích, kdy převážily hormony štěstí nad podstatou reality a ono přesvědčení "že to nebyl žádný problém, to jsem přece v pohodě dal" dokázalo změnit vnímání reality a strukturu logického uvažování.

Hlavními sledovanými parametry byly především:

 • stabilita srdečního a dechového rytmu, 
 • vyváženost srdeční a dechové aktivity
 • variabilita srdečního rytmu, 
 • mozková aktivita, 
 • celková reakce na chladovou zátěž
 • vyváženost variability srdečního rytmu a mozkové činnosti
 • schopnost relaxace a uklidnění mozkové činnosti, 
 • okysličení krve pomocí pulsní oxymetrie (SpO2)

Celý proces měření, diagnostiky a stimulace jsem rozdělil do několika částí:

 • Detailní vstupní měření a diagnostika před započetím projektu,
 • Průběžná denní nebo týdenní měření související s jednotlivými částmi 10 týdenní přípravy,
 • BioFeedback stimulace a podpůrná cvičení,
 • Měsíční analýza výsledků a změn,
 • Výstupní měření po skončení první fáze 10 týdenního WHM kurzu,

Co jsem k měření používal:

To, že se BioFeedbacku a NeuroFeedbacku věnuji více jak 10 let, mi dalo možnost v průběhu projektu využít celou řadu jak profesionálních, tak i komerčních diagnostických přístrojů.

Nexus 10 - MKII:

Profesionální přístroj pro detailní diagnostiku dechu, srdeční činnosti, SpO2, mozkové činnosti, variability srdečního rytmu a tělesnou koherenci.

CorSense:

Zařízení pro měření variability srdečního rytmu, pravidelní sledování stavu organismu. Hodnocení stability nebo přetížení organismu.

Monitor tepu, měření teploty:

Pomůcky pro sledování základních fyziologických parametrů. Srdeční tep při nácviku, teplota pokožky po ochlazení atd..

MaxPulse:

Detailní diagnostika srdce a cév, měření variability srdečního rytmu, hodnocení stavu autonomního nervového systému.

MUSE:

Zařízení pro měření mozkové aktivity, trénink relaxačních a meditačních technik.

 

SW app OptiBrain:

Aplikace, která ve spojení se zařízením MUSE umožňuje zobrazení mozkové aktivity, detailní hodnocení mozkové činnosti včetně speciálního tréninku koncentrace a relaxace.

O BioFeedback měření a měřících přístrojích až někdy později ...

Co najdete v přehledu každého týdne:

Abyste se mohli ve výstupech snadno orientovat, vytvořil jsem jednoduchou strukturu hodnocení, kterou budu v prvních 10 týdnech používat. Pomocí nich se vám budu snažit přiblížit pocitové hodnocení i jejich zviditelnění pomocí čísel a výsledků měření. Na konci celé 10 týdenní série pak najdete závěrečné shrnutí a porovnání těch nejdůležitějších ukazatelů. Pro snadnější porovnání jsem některá měření dělal pořád stejnou dobu, přestože ze začátku jak dechová cvičení, tak i pobyt v chladu trvali krátce.

Týdenní příprava:

 • Cíl týdne
 • Na co se zaměřit

Pobyt v chladu - pocitové hodnocení::

 • Průběh cvičení
 • Celkový pocit
  Pobyt v chladu v číslech:
 • Srdeční aktivita, mozek
 • Celková souhra tělesných funkcí

Dechová cvičení - pocitové hodnocení:

 • Průběh cvičení
 • Celkový pocit

Regenerace - pocitové hodnocení:

 • Schopnost regenerace

Dechová cvičení v číslech:

 • Reakce - dechu, srdce, práce s kyslíkem
 • Celková souhra tělesných funkcí

Regenerace v číslech:

 • Odezva tělesných funkcí

Průběh prvních 2 týdnů :)