O mně

"Naše tělo a náš mozek jsou ty nejúžasnější věci, které má každý z nás
k dispozici. Záleží jen na nás, jak využijeme jejich možnosti a potenciálu 
na cestě životem k naplnění našich myšlenek a vysněných cílů."


To, čím se dnes zabývám je metoda komplexní tělesné diagnostiky, která umožňuje podívat se na lidské tělo jako celek a popsat stav ve kterém se momentálně nachází. Díky dnešní technice, dostupnosti různých měřících přístrojů, nových vědeckých poznatkům především z anatomie, fyziologie, neurologických věd, kineziologie, funkční anatomie, neuro-biomechaniky a dalších vědních oblastí můžeme chování lidského těla dobře vyhodnotit a získané výsledky využít jak ke zvýšení odolnosti, výkonnosti a hledání možností a cest jak naše hranice a limity posouvat, nebo k efektivnímu odstranění handicapů a některých nedostatků, které naše tělo trápí .


Martin Röhrich

Moje cesta za hledáním limitů, schopností a potenciálu lidského těla vedla od studia techniky, pohybu, biomedicínských a lékařských oborů, zajímavých pracovních zkušeností, možností setkat se s řadou světových osobností jak z oblasti medicíny, psychologie, sportu a dalších oborů až do současnosti.

Především osobní zkušenosti z trénování a přípravy nejen vlastního těla, práce s lidmi v mezinárodním prostředí, pobyty v zahraničí a poznatky z oblasti zvládání stresu a extrémní zátěže mi pomohly rozšířit znalosti o lidském těle, jeho chováni a zákonitostech, které s projevy a chováním našeho těla v konkrétních situacích souvisejí.


Přesto, že metody jako BioFeedback a NeuroFeedback nejsou u nás ještě tolik známé a rozšířené, podařilo se mi dosáhnout prostřednictvím NeuroFeedbacku v diagnostice a nápravě poruch učení a chování u dětí, kterému se společně se svou ženou věnuji a použitím BioFeedback diagnostiky a stimulace u dospělých hlavně v oblasti zvládání stresu, extrémní zátěže, posouvání limitů a hranic lidského těla, sportovní přípravy vrcholových sportovců a sportovního koučinku řady úspěchů a stát se součástí zajimavých projektů jak v české republice, tak i v zahraničí. 


To, že někoho naučím vnímat lépe svoje tělo a porozumět jeho chování, to, že někomu pomohu odstranit určitý nedostatek nebo handicap, dělat lépe věci které mu předtím nešly, pomůžu k vítězství v určité sportovní disciplíně, naučím někoho překonat sám sebe a svoje limity nebo jen smích, radost a uspokojení z toho, co zrovna děláte to jsou důležité věci, které mě na této práci uspokojují.


Dlouhodobé projekty a spolupráce:

Zařízení služeb Ministerstva vnitra ČR:

Spolupráce na projektech a činnostech souvisejících s diagnostikou pohybového aparátu, výkonnosti, stresové odolnosti a zvládání stresu a vysokého výkonu.

Projekt OPTIMA:
Projekt zaměřený na zlepšování fyzické a psychické kondice pracovníků resortu Ministerstva vnitra. Projekt získal řadu ocenění jak na národní, tak i nezinárodní úrovni a byl v roce 2018 oceněný Evropskou agenturou pro bezpečnost a zdraví při práci.

Projekt Detoxicon:
Projekt zaměřený na analýzu působení mikrokontaminace chemickými a narkotickými látkami na pracovníky kteří s nimi přicházejí do styku.. Projekt  v roce 2019 získal ocenění Evropské komise OSHA  jako Best Practice projekt.

Projekt OPTIMA a Olymp Praha:
Spolupráce projektu OPTIMA, střediska vrcholového sportu Olymp Praha a jeho partnerů v rámci komplexní přípravy vrcholových sportovců. 

Martin Thám - Wim Hof Method:
BioFeedback, NeuroFeedback diagnostika a měření a přednášky na akcích pořádaných Martinem Thámem. 

BioFeedback-RHB,
Bc. Eva kolářová:

Spolupráce v oblasti NeuroFeedback a BioFeedback a sportovní diagnostiky.

EEG Institut:.
MUDr. Michaela Pakszysová, CSc.

Interaxon:

NeuroFeedback, Nácvik relaxace, meditačních technik, dýchání a uvolnění těla.

Opti Brain:

NeuroFeedback, BioFeedback, Optimalizace výkonu mozkové a tělesné činnosti, sportovní diagnostika a trénink. Zvyšování sportovního výkonu.

Medicore:

Měření variability srdečního rytmu, diagnostika kardiovaskulárního aparátu.