O mně

"Naše tělo a náš mozek jsou ty nejúžasnější věci, které má každý z nás
k dispozici. Záleží jen na nás, jak využijeme jejich možnosti a potenciálu 
na cestě životem k naplnění našich myšlenek a vysněných cílů."

Především osobní zkušenosti z trénování vlastního těla a ostatních lidí, práce s lidmi v mezinárodním prostředí, pobyt v zahraničí a poznatky z oblasti zvládání stresu a extrémní zátěže mi pomohly rozšířit znalosti o lidském těle a jeho chováni.

To, čím se dnes zabývám je snaha zviditelnit a srozumitelným způsobem popsat stav ve kterém se tělo nachází, vyhodnotit předpoklady jeho chování při určitých činnostech nebo v určitých situacích a tyto informace co nejefektivněji využít např. při odstraňování nedostatků, nápravě  handicapů nebo hledání možností a cest jak naše hranice a limity posouvat.  


Martin Röhrich

Moje cesta za hledáním limitů, schopností a potenciálu lidského těla vedla od studia elektrotechniky, přes sport, bojová umění, pracovní zkušenosti jak v malých firmách, tak i velkých nadnárodních společnostech jako např. Denso, Toyta, Deloitte, Honeywell, až ke studiu biomedicínských a lékařských oborů. Přesto, že metody jako BioFeedback a NeuroFeedback nejsou u nás ještě tolik známé a rozšířené, podařilo se mi dosáhnout prostřednictvím NeuroFeedbacku v diagnostice a nápravě poruch učení a chování u dětí, kterému se společně se svou ženou věnuji a použitím BioFeedback diagnostiky a stimulace u dospělých hlavně v oblasti zvládání stresu, extrémní zátěže, posouvání limitů a hranic lidského těla, sportovní přípravy vrcholových sportovců a sportovního koučinku řady úspěchů a stát se součástí zajimavých projektů jak v české republice, tak i v zahraničí. 


To, že někoho naučím vnímat lépe svoje tělo a porozumět jeho chování, radost z dosaženého úspěchu, to, že někomu pomohu dělat lépe věci které mu předtím nešly, velké sportovní vítězství ke kterému jsem pomohl, schopnost překonat sám sebe a svoje limity nebo jen smích a uspokojení z toho, co zrovna děláte to je jedna z důležitých věcí, která mě na této práci uspokojuje.


Dlouhodobé projekty a spolupráce:

Zařízení služeb Ministerstva vnitra ČR:

Spolupráce na projektech a činnostech souvisejících s diagnostikou pohybového aparátu, výkonnosti, stresové odolnosti a zvládání stresu a vysokého výkonu.

Projekt OPTIMA:
Projekt zaměřený na zlepšování fyzické a psychické kondice pracovníků resortu Ministerstva vnitra. Projekt získal řadu ocenění jak na národní, tak i nezinárodní úrovni a byl doporučený Evropskou agenturou pro bezpečnost a zdraví při práci.

Projekt Detoxicon:
Projekt zaměřený na analýzu působení mikrokontaminace chemickými a narkotickými látkami na pracovníky zajišťujícími jejich odstraňování. Projekt v letošním roce získal 1. místo v národní soutěži projektů zaměřených na ochranu zdraví při práci. Projekt postoupil do mězinárodního kola soutěže Evropské agentury pro BOZP.

Projekt OPTIMA a Olymp Praha:
 Spolupráce projektu OPTIMA, střediska vrcholového sportu Olymp Praha
a jeho partnerů v rámci komplexní přípravy sportovců a vrcholových sportovců.
 

Martin Thám - Wim Hof Method:
BioFeedback, NeuroFeedback diagnostika a měření a přednášky na akcích pořádaných Martinem Thámem. 

BioFeedback-RHB,
Bc. Eva kolářová:

Spolupráce v oblasti NeuroFeedback a BioFeedback a sportovní diagnostiky.

EEG Institut:.
MUDr. Michaela Pakszysová, CSc.Interaxon:
NeuroFeedback, Nácvik relaxace, meditačních technik, dýchání a uvolnění těla.
Opti Brain:

NeuroFeedback, BioFeedback, Optimalizace výkonu mozkové a tělesné činnosti, sportovní diagnostika a trénink. Zvyšování sportovního výkonu.Medicore:
Měření variability srdečního rytmu, diagnostika kardiovaskulárního aparátu.