en

BioFeedback Trainer

..... how to understand the body and move your limits  .....

Jak lépe rozumět svému tělu
a naučit se vnímat jeho potřeby a signály

 

Dnešní doba nám sice na jednu stranu přinesla spoustu nového od supermoderních technologií, které nám ulehčují a zpříjemňují život až po možnost koupit prakticky cokoliv na kterémkoliv místě na světě. 
Na druhou stranu dnešní uspěchaná doba změnila způsob našeho života, styl práce, přetvořila náš okolní svět, nutí nás zpracovávatobrovské množství informací, změnila jejich obsah a formu a potlačila v nás potlačila 
schopnost vnímat sami sebe a své okolí. 

V dobách našich předků byla schopnost vnímat prostředí kolem sebe, přírodu, své tělo a porozumět jeho potřebám součástí každodenního života. Ve všech kulturách existuje řada cvičení a technik, které našim předkům umožňovali kultivovat tělo, mysl, rozvíjet svoje schopnosti a krok za krokem posouvat hranice poznáni vlastního těla. 
To, co našim předkům pomáhalo na cestě k poznání vlastních možností a hranic byla paradoxně schopnost vnímat přítomnost a umět hodnotit to, co se v ní děje. 


Vědu a techniku můžeme buďto zatracovat, nebo jejich možností s výhodou využíjme ve svůj prospěch. Pomocí moderních technologích a vědeckých poznatků jsme schopni nenásilnou formou vytvořit spojovací článek mezi tím, co jsme v dnešní uspěchané době schopni sami vnímat a tím, co opravdu říká naše tělo. Moderní technologie nám tak mohou pomoci na cestě sebepoznání, zlepšení zdraví, způsobu našeho života a  vráti nám schopnost, vnímat sami sebe, své tělo a prostředí ve kterém žijeme a pracujeme..

Moderní způsoby tělesné diagnostiky

Co všechno o sobě můžeme zjistit ...

Základní diagnostika

Poskytuje informace o stavbě těla, činnosti tělesných struktur, jejich vazbách a vzájemném propojení.

BioFeedback měření

Měřením biologických údajů jako jsou dech, srdeční činnost, teplota těla, vodivost kůže, mozková aktivita, atd.. zjistitíme jak informace o činnosti jednotlivých částí těla tak i o jejich vzájemných vazbách a předpokladech k výkonnosti v určitých situacích. 

Propojení měření a diagnostiky  

Spojením BioFeedback měření a diagnostických nástrojů při konkrétní činnosti, sportovním výkonu, řešení zátěžových situacích nebo relaxaci získáme komplexní informace o chování těla, kterou můžeme využít k nápravě nedostatků nebo stimulaci.

Zpětná vazba a stimulace

Na základě informací z měření a diagnostiky individuálně nastavujeme a realizujeme programy řízené stimulace, nápravných cvičení nebo nácviku určitých situací nebo činností. Hlavním cílem stimulace je v rámci tréninku pomocí měření a okamžité zpětné vazby ukázat kdy je aktivita prováděna správně a kdy........ proto je BioFeedback stimulace tak efektivní. 

BioFeedback měření a stimulace

Proč zrovna BioFeedback a k čemu jej můžeme využít .. ?

BioFeedback je jedna z metod, které pracují s lidským tělem jako přirozeným prvkem.
Při použití BioFeedback metody do těla nic nedodáváme, ale pouze posloucháme co nám říká a sledujeme jak reaguje na určité podněty.

BioFeedback využívá především schopnosti moderních technologií s cílem pomoci nám vnímat a pochopit své vlastní tělo prostřednictvím velice citlivých signálů, které je naše tělo schopno vytvářet. Jejich analýzou pak za pomoci čísel, grafů a dalších zobrazovacích metod můžeme srozumitelným způsobem popsat, co se v našem těle děje.

Propojením BioFeedback měření a diagnostických nástrojů jsme schopni získat dostatek informací, pomocí kterých můžeme zhodnotit současný stav, předvídat určité vzorce chování našeho těla a případně pracovat na zvýšení výkonnosti, zlepšení konkrétních nedostatků nebo pomoci tělu znovu nastavit optimální funkční stav.


Teplota těla

Teplota lidského těla je významným fyziologickým parametrem. Pomocí infračervených snímků můžeme sledovat stav tělesných struktur, jejich prokrvení, funkčnost, nebo poúrazové chování těla po zátěži.

Dechová aktivita

Dechová aktivita je spojena nejen s pohybem, zátěží, relaxací a dalšími činnostmi, ale společně se srděční aktivitou je nástrojem, kterým můžeme nejen sledovat, ale i ovlivňovat činnost
a výkonnost našeho těla.

Srdeční aktivita a cevní systém

Srdeční aktivita a funkčnost cevního systému jsou dva velmi význačné ukazatele stavu našeho organismu a funkčnosti
a výkonnosti autonomních tělesných funkcí. 

HRV - Variabilita srdečního rytmu

Změny srdečního rytmu jsou zrcadlem chování a reakcí našeho těla.  Pomocí HRV získáme informace o stresové zátěži, funkčnosti nervového systému, stavu metabolických funkcí, ale i mnoha dalších parametrů.

Mozková aktivita

Analýzou mozkové aktivity jsme schopni zmapovat a popsat nejen stav a schopnosti našeho těla, ale i předpoklady a možné vzorce chování při řešení učitých činností nebo situací.

Nervosvalová  koordinace

Nervosvalová koordinace je z pohledu funkčnosti organismu velmi významným ukazatelem nejen pro zajištění správného pohybového a rozumového vývoje každého jedince, ale taktéž ukazatelem aktuálního stavu tělesných struktur a potenciální výkonnosti těla jako celku.

Svalová aktivita

Měřením svalové aktivity pomocí povrchového EMG u konkrétních pohybů nebo jejich simulací můžeme pracovat jak na zvyšování efektivity svalových výkonů, tak i na nápravě poúrazových stavů nebo poškození.