1. a 2. týden - 10 týdnů s chladem

27.05.2020

Příprava na prvních čtrnáct dnů byla docela snadná.  Čekaly mě základní kola dechového cvičení a max. 1 min s chladem ve sprše. Vzhledem k tomu, že jsem si na začátku užíval také teplé vody, tak byl pobyt v chladu spíše za odměnu :). Prvních 14 dnů mi poskytlo základní informace, jak s celým systémem pracovat a co je potřeba ještě nastavit nebo změnit...

Základní diagnostika..

Jak jsem zkoumal sám sebe :)

Je neděle odpoledne a já začínám dělat přípravu na pondělní start 1. týdne. Abych si mohl porovnat celkovou reakci těla, udělal jsem si základní vstupní test, podobně jak ho dělám pro sportovce. Je to kompletní klidové měření mozkové aktivity, dechové aktivity, srdce a cév, variability srdečního rytmu a celkového soulady - tzv. koherence všech těchto funkcí. Navíc jsem k tomu přidal i trochu zátěže v podobě hlubokého dýchání, dechové zádrže a WHM kliků s výdechem :). U tohoto měření jsem navíc přidal měření okysličení krve. Musím říct, že celé to byla docela zábava až na ty výsledky. Hodnotit sám sebe jako sportovce, nehodil bych se ani do školkařské ligy, natož k nějakému sportovnímu výkonu.

Nejvíc jsem si užil nádechové a výdechové zádrže a kliků s výdechem. Co se týče nádechové zádrže, podařilo se mi jít na 1:25 min a u výdechové zádrže na 56 sec. U kliků jsem se dostal na číslo 27. Je pravda, že opravdových bylo kolem 20 a u zbytku jsem se kroutil jako had... ale dal jsem to :).

Pro Vaši představu přidávám ukázku výstupů z BioFeedback měření pomocí profesionálního měřícího přístroje. Na první pohled to sice není nic moc krásného, ale máte tam opravdu vše, co potřebujete k tomu, abyste zhodnotili momentální stav těla, jeho funkčnost a nebo výkonnost.

Ukázka komplexního BioFeedback měření mozkové aktivity, dechu, srdeční činnosti a srdeční a dechové souhry.

Ukázka měření dechové a srdeční činnosti, srdeční a dechové souhry, okysličení krve a hodnocení variability srdečního rytmu.

Po více jak 2 hodinách měření a diagnostiky jsme začal dávat dohromady výsledky. Na základě celkového zhodnocení bylo najednou vidět, že ne všechno půjde úplně hladce, jak jsem si původně myslel. Z celkových výsledků vyplynulo pár věcí, ne které si budu muset dávat při nácviku technik a zátěže v chladu pozor. Podle toho, co jsem naměřil si musím dát pozor na:

 • postupné zatěžování těla, aby se cévy hlavně v periferiích (ruce/ nohy) naučily správně zvládat chladovou zátěž a poměr mezi chladem a teplem,
 • způsob dýchání a nácvik dechových technik. Musím si dát pozor, abych udržel správnou rovnováhu mezi srdeční a dechovou činností
 • vyvážení poměru mezi zátěží a regenerací. Bylo vidět, že když tělo přetížím, nebude schopné správně pracovat a regenerovat. 

v průběhu přípravy zapracovat na:

 • schopnosti uvolnit svaly a relaxovat
 • tréninku koncentrace a soustředění
 • nácviku nějaké formy rychlých relaxačních technik, abych byl schopen se lépe připravit na pobyt v chladu

Week 1 - První týden s chladem..

První týden s chladem byl opravdu za odměnu. Spousta teplé vody a trocha chladu. Přestože chladová expozice trvala jen pár desítek vteřin, i tak jsem měřil standardních 5 min. Jak je z měření vidět, za tu chvilku tělo nestačilo ani pořádně zareagovat.

   Týdenní příprava:

   • Cíl týdne - vyzkoušet si hlavně nastavení systému měření, podívat se, jak to bude fungovat a jak půjde měření vyhodnocovat
   • Na co se zaměřit - průpravná cvičení a nácvik relaxace
   • Fyzická cvičení - zůstávám u kliků a základního pohybu

   Pobyt v chladu - pocitové hodnocení::

   • Průběh pobytu - Pobyt v chladu jsem si v průběhu týdne posouval v rámci nastavených 5 min dopředu a dozadu podle aktuálního pocitu.    
   • Celkový pocit - celkový pocit byl super. Na konci týdne se mi chtělo dobu prodloužit, protože se mi zdálo, že je to příliš snadné, ale nakonec jsem dodržel původní strukturu. Chladová zátěž byla pocitově příliš krátká. Sprcha dávala v nejnižších polohách 10-12°C.

   Obr. mozková aktivita: Záznam mozkové aktivity v průběhu 5 min. pobytu ve sprše. Pokud převažují části Active a Neutral není to dobře, protože hlava se nedokáže uklidnit a soustředit na to, co má..

    Pobyt v chladu v číslech:
   • Srdeční aktivita, mozek - srdeční aktivita byla v průběhu prvního týdne ovlivněna víc psychikou než opravdovou zátěží chladem. Přestože zátěž chladem byla minimální, nedařilo se mi moc soustředit a snížit úroveň mozkové aktivity.
   • Celková souhra tělesných funkcí  - V prvním týdnu nebyla celková souhra tělesných funkcí při chladové zátěži výrazně ovlivněna. 


   Obrázek srdce a teplota kůže: Srdeční aktivitu jsem snímal kolem 11 min, abych se podíval, jak budou srdce a cévy reagovat nejenom na změnu teploty vody, ale taky jak se bude schopno tělo vrátit zpět do normálu. Jak je vidět, sice to nebylo nic výrazného, ale přeci jenom se cca po 2 min tělo ještě vyrovnávalo s výkyvem teplot.

   Dechová cvičení - pocitové hodnocení:

   • Průběh cvičení - s dechovým cvičením jsem začínal pro jistotu velmi opatrně. První pocity z dechových cvičení byly rozporuplné a připadalo mi, že každé cvičení bylo úplně jiné. Cvičení jsem dělal celkem 3x za týden. Co se týče zádrží, vydržel jsem většinou mezi 40-50 sec v prvním kole a 1:10 - 1:40 v dalších. Nádechovou zádrž jsem se snažil dělat do 30 sec.
   • Celkový pocit - Celkově příjemný pocit. Dechové výdrže jsem se nesnažil přehánět. Nádechovou zádrž jsem se snažil dělat kratší dobu. Jediné, co mi moc nešlo, bylo snížit nepříjemný pocit při přechodu mezi výdechovou a nádechovou zádrží.

   Dechová cvičení v číslech:

   • Reakce dechu, srdce, práce s kyslíkem - ve všech 3 pokuse bylo viditelné kolísání tepové frekvence a okysličení krve o více jak 10%. Nárůst tepové frekvence byl doprovázen mírně sníženou saturací kyslíku v krvi na úroveň 96-92%.
   • Celková souhra tělesných funkcí - Na rozdíl od zátěže chladem byla při dechových cvičeních souhra dechové, srdeční a mozkové činnosti ovlivněna především při druhém kole, kdy hlavně tepová frekvence a okysličení krve viditelně kolísaly..

   Srdeční aktivita - Při dechovém cvičení jsou vidět výkyvy srdeční aktivity související jak s intenzitou dýchání - hlavně v 2. kole, tak i s reakcí organismu na poměr kyslíku u dýchání a výdechové zádrže. 

   Regenerace - pocitové hodnocení:

   • Schopnost regenerace - pocit z prvního týdne byl velmi příjemný. Pocitově neměla chladová zátěž žádný dopad.

   Regenerace v číslech:

   • Odezva tělesných funkcí - V rámci prvního týdne nebyly zaznamenány žádné odchylky od normálu v rozmezí větším jak +/- 5%.

   Week 2 - Druhý týden s chladem..

   Snadné a příjemné :)

   Po vyhodnocení měření z prvního týdne jsem pochopil, že ani snadné věci se nedají brát na lehkou váhu. To, že něco vypadá snadno, neznamená že je to snadné. Posun do druhého týdne byl ve znamení změn a to především v oblasti přípravy na dýchací techniky, soustředění a poctivého zvládání celého procesu. 

   Týdenní příprava:

   • Cíl týdne - Přestat brát i tuto " jednoduchou" část přípravy na lehkou váhu. Zlepšit soustředění a koncentraci.
   • Na co se zaměřit - průběh dechových cvičení a koncentraci na pobyt v chladu
   • Fyzická cvičení - kromě kliků s dechovou zádrží jsem přidal ještě plank a protahovací cvičení

   Pobyt v chladu - pocitové hodnocení::

   • Průběh cvičení - druhý týden jsem se snažil udělat si v chladové zátěži trochu systém.  Podle pocitů jsme trávil v teplé 2 - 3 min, následované chladovou částí a dokončil jsem cvičení další minutou až dvěma teplé vody. 

   • Celkový pocit - chladová zátěž byla sice krátká, ale začal jsem pociťovat trochu zvláštní pocit na předloktí a dlaních. Při čtvrtém pobytu za sebou jsem musel výrazně regulovat dechový rytmus, abych uvolnil svaly hrudníku a břicha. Jinak se mi zdálo, že jsem vše zvládl v pohodě :)

   Obr. mozková aktivita: Podařilo se snížit celkovou výkonnost a přesunout se z oblasti Active do Neutral a Calm o více jak 20%.

    Pobyt v chladu v číslech:

   • Srdeční aktivita, mozek - Přestože pocitově vypadalo všechno krásně, čísla hovořila jasně. Tepová frekvence při střídání teplé a studené vody kolísala v rozmezí 90 - 130 tepů. Největší výkyvy byly obvykle 2-5 minut po chladové zátěži. Tam se rozpětí tepové frekvence pohybovalo mezi 120 - 145 tepy. Co se týče mozkové aktivity, tam se mi díky každodenní přípravě podařilo oproti minulému týdnu zlepšit celkové výsledky a snížit celkovou zátěž a zvýšit úroveň koncentrace.

   • Celková souhra tělesných funkcí - souhra tělesných funkcí byla jako na houpačce. Vyjádřeno v číslech - souhra max. 20%. Buďto se mi podařilo udržet stabilní srdeční rytmus, nebo uklidnit mozkovou aktivitu, ale dát to dohromady mi moc nešlo :)

   Obrázek srdce a teplota kůžeStejně jako v prvním týdnu jsem se pro jistotu neomezil jen na hlavní dobu 5 minut, ale opět jsem sledoval schopnost návratu do normálu. Jak je vidět i z tohoto záznamu, nejvíc se děje když se tělo po nějaké době vrací do normálu..

   Dechová cvičení - pocitové hodnocení:

   • Průběh cvičení -  Dechová cvičení jsem prováděl každý druhý den před pobytem v chladu. Z počátku byla dechová cvičení příjemná a dobu strávenou ve výdechové zádrži se mi dařilo prodlužovat. Ke konci týdne jsem měl v posledních 2 kolech před výdechovou zádrží nepříjemné pocity. Při následné nádechové fázi jsem pociťoval nepříjemný tlak v uších.
   • Celkový pocit - Celkové pocity byly spíše smíšené. Dechové cvičení jsem si tak neužil jako v předchozím týdnu. Při několika dechových cvičeních jsem si uvědomil, že přestože se snažím uvolnit, je dechové cvičení příliš silové a soustředím se víc na výkon něž na dech.

   Srdeční aktivita - Při dechovém cvičení jsou dobře viditelné nárůsty tepové frekvence, které souvisí se zvětšující se snahou a přehnanou svalovou aktivitou spojenou s nádechovými sekvencemi a střídáním výdechové a nádechové zádrže.

   Regenerace - pocitové hodnocení:

   • Schopnost regenerace - Co se týče schopnosti organismu korigovat fázi zotavení po zátěži, v několika případech jsem měl nepříjemný pocit chladu cca do 30 min po pobytu ve sprše. Co se týče dlouhodobé regenerace, jediným pocitem byla jakási větší ranní ztuhlost při cvičení. 

   Dechová cvičení v číslech:

   • Reakce dechu, srdce, práce s kyslíkem - Provádění dechového cvičení provázela zvýšená citlivost a reaktivita organismu na dechové cvičení. Reaktivita byla doprovázená především výrazným kolísáním tepové frekvence z obvyklých 65 tepů na 122 a nárůst kolísání úrovně okysličení krve v rozpětí 98-87%.

   • Celková souhra tělesných funkcí - Celkový nesoulad jednotlivých funkcí se výrazně prohloubil. Se vzrůstající snahou o co největší absorbci kyslíku a prodloužení fáze výdechové zádrže jsem dosáhl pouze výrazného rozkolísání jak tepové frekvence, tak i nestability kyslíkového zásobení.

   Srdeční aktivita - Se zvyšujícím se počtem dechových cvičení v řadě za sebou jsou dobře viditelné postupné nárůsty tepové frekvence, které ukazují na "silově" prováděné dechové cvičeni následované přehnanou aktivitou Autonomního nervového systému.

   Regenerace v číslech:

   • Odezva tělesných funkcí - celková schopnost krátkodobé a dlouhodobé regenerace se s rostoucí zátěží chladem a dechovou aktivitou postupně zhoršovala. Nejvíce se tato skutečnost projevila na změnách v rámci prvotní schopnosti organismu vrátit se po zátěži do normálu výraznými výkyvy srdečního rytmu a následně v rámci dlouhodobé regenerace v nestabilitě základní charakteristiky Variability srdečního rytmu a to až o 30% oproti týdnu 1.

   Porovnání s předchozím týdnem: 
   Naměřené hodnoty srdeční a mozkové aktivity měly s rostoucí zátěží chladu větší rozptyl něž v předchozím týdnu. Oproti prvnímu týdnu se na jednu stranu objevují "náznaky koncentrace" a snížení mozkové aktivity v průběhu zátěže, na druhou stranu tělo výrazněji reaguje v rámci post zátěžové reakce a celkové regenerace. 

   U dechových cvičení bylo pozorovatelné zvýšení rozptylu fyziologických hodnot tepu a hladiny kyslíku v souvislosti které je spojené s přehnaně zvýšenou intenzitou, celého cvičení. Takže pro příští týden mám nové heslo - Netlačit tolik na pilu ....