Jak začít s tréninkem našeho mozku

12.01.2020

Základní pravidla a postupy

Nejprve si musíme uvědomit, že náš mozek není osamocenou jednotkou v našem těle. Množství krve, kyslíku a energie kterou spotřebovává mu zbytek těla musí vyrobit a dodat. Vzhledem ktomu, že mozek potřebuje 25-30% tělesných zdrojů, je to pro tělo docela dost práce. Proto se nedivte, že když začnete zatěžovat mozek, začíná reagovat i vaše tělo a můžete se cítit unaveni.  

To samé se nám děje, když jsme tzv. "ve stresu". Mozek většinou nárazově pracuje na vyšší frekvenci a tudíž spotřebovává více energie než kterou má k dispozici a tak mu nezbývá nic jiného, než jinou činnost v jiné části mozku utlumit. Většinou pak začínáme ztrácet schopnost soustředit se, víc chybujeme, hůře zvládáme emoce jsme nervózní, více unaveni a špatně spíme.


Pokud začínáte přemýšlet o tom, že "něco změníte" a začnete se věnovat práci s mozkem, musíte si uvědomit několik důležitých zákonitosti:

 • Váš mozek a vaše tělo jsou spojené nádoby.
 • Vzhledem k tomu, že váš mozek má k dispozici jen omezené energetické zdroje, když někde něco změníte, musíte to mozek jinde sám vyrovnat, aby byla zachována rovnováha.
 • Nemůžete jen tak libovolně přeskakovat z jedné hladiny vědomí do druhé. Opět se jedná o změnu energie, se kterou mozek pracuje a trvá tedy nějakou dobu, než mozek naučíte s těmito změnami pracovat. Proto není možné ve fteřině usnout a stejně tak se kdykoliv probudit a být akční a regenerovaný.
 • Každá změna stereotypu fungování mozku je fáze učení. Učení nevzniká bez vzniku nových spojení v mozku a to nějakou dobu trvá (různé studie popisují dobu 5 - 60 dnů, v závislosti na trénovanosti mozku a věku). Změny mozkových struktur jsou také provázeny změnami na fyziologické úrovni (hormony, látky, metabolika, atd... - tělo se musí naučit je umět vytvářet a zpracovat).
 • Většina lidských nozků není jako počítače a tudíž neumí stejně řešit 2 a výce úloh současně. Pokud chcete být opravdu efektivní, musíte se naučit vnímat věci teď a tady ....
 • Bez správné regenerace a kvalitního spánku nebude ani trénink mozku tak efektivní. Nekvalitní spánek ovlivňuje významě obnovu těla, vylučování hormonů, činnost krátkodobé a dlouhodobé paměti, tvorbu nových spojení v mozku, práci svalu atd...

Při práci s mozkem je nutné stanovit si plán, postup, začít sledovat a vyhodnocovat změny, které v těle probíhají a dodržovat stanovené pravidla, která vám pomohou se posouvat dál. Pro vaši představu uvádím pát pravidel, která sám při tréninku mozku používám:

 1. Naučte se velmi dobře vnímat signály svého těla a sledovat co se v něm a Vaší hlavě děje. Únava, špatný a nekvalitní spánek, nervozita, špatná schopnost soustředění, chybovost v  práci nebo při studiu, zhoršení paměti, bolesti hlavy, žaludeční nevolnosti, napětí svalů, na všechny tyto a další signály si musíte dávat pozor.
 2. Trénovat mozek musíme zpočátku pomalu a postupně. Přehnaná aktivita je mnohdy na škodu.
 3. U jakékoliv činnosti, která je spojena stréninkem mozku se naučte uvolnit svaly celého těla. Pokud chcete relaxovat, můžete z počátku zkusit ležet. V případě, kdy se učíte, nebo pracujete, zkuste si sednout tak, aby vaše páteř byla napřímená, ale ostatní svaly byly uvolněné.
 4. Mozek musíte na trénink připravit. Existuje řada technik, přípravných cvičení a způsobů stimulace. Když už mozek připravíte, trénujte do 2 hodin po přípravě to, co potřebujete zlepšit. Odložte nebo omezte mobily, počítače, koukání na televizi a jiné činnosti, které jsou pro mozek mechanické nebo velmi snadné.
 5. Po tréninku mozku je vždy nutná jeho relaxace a doplnění energetických zdrojů. Nebojte se zpočátku doplňovat i stopové prvky a vitamíny podporující činnost mozku a nervové soustavy.
 6. Nezapomínejte na to, že i relaxační cvičení, nebo cvičení která jsou spojena se změnou dechového rytmu a jeho intenzity významně ovlivňují mozkovou činnost. Je to forma stimulace.
 7. Do tréninku mozku je obecně vhodné zapojit více přirozených vjemů - oči, sluch, doteky rukou a jejich kombinace (barvy, zvuky, obrazy, představy,..).
 8. Chete-li naučit mozek fungovat efektivně, musíte se naučit jak vyrovnat aktivitu pravé a levé mozkové hemisféry. 
 9. Musíte se naučit snížit intenzitu mozkové činnosti na její efektivní hodnotu. Obvykle se Vám to podaří při výkonu fyzické činnosti, kterou již znáte, mote ji naučenou a děláte ji rádi.
 10. V případě tréninku relaxace a uvolnění těla je vhodné umět zaměstnat obě mozkové hemisféry. Jak tu konkrétní, tak i tu abstraktní (např. sleduji dech a počítám nádechy)
 11. Naučte se pomalu prodlužovat dobu, kdy se opravdu na něco soustředíte. Když se odpoutáte od soustředění na danou věc jinou myslenkou nebo podnětem, snažte se uvědomit si tento stav a vrátit se zpět.