Jak lépe využít schopnosti našeho mozku

15.05.2019

Určitě si každý z Vás už někdy položil otázku jak to udělat aby naplno využil schopnosti svého mozku, co jsou to hladiny vědomí, proč není tak snadné se snadno pohybovat mezi různými hladinami vědomí a dostat se třeba do stavu Flow, nebo začít meditovat, proč přesto, že si pustíme do sluchátel z internetu Alfa vlny, tak se náš mozek nedostane do očekávaného stavu .....

Základní nastavení našeho mozku

Mozkové signály a vlny

Náš mozek je stejně jako zbytek našeho těla takovou malou elektrárnou. Činnost každého neuronu v mozku vytváří elektrické impulsy které mají určitou úroveň energie a ta běží různou rychlostí. Když dáme na kůži na hlavě citlivé senzovy, můžeme začít měřit velikost elektromagnetického pole které je okolo mozku. To, co tedy naměříme pomocí EEG přístrojů je kombinace napětí (v mikro Voltech) a frekvence (v Hz).


Pokud budeme posouvat EEG elektrody po kůži na hlavě, v každém místě naměříme v každém okamžiku něco jiného. Je to podle toho, co daná část mozku zrovna dělá. Důležité je si uvědomit, že mozek jako celek má k dispozici jen určité množství energie a pokud na jedné straně pracuje s vysokou intenzitou, musí někde jinde ubrat. 

Aktivita mozku je kromě spotřeby energie svázána s různou rychlostí vln - pomalá vlna - pomalá aktivita, rychlá vlna - rychlá aktivita. Na druhou stranu je rychlost vln také spojena s různými stavy vědomí - pomalejší vlny usínání nebo spánek, rychlá vlna činnost nebo třeba stres. Jednotlivé mozkové vlny jsou dnes rozděleny do skupin a popsány.

Pomalé vlny Delta 0,5-4 Hz - se vyskytuje hlavně v hlubokém spánku nebo stavu hlubokého uvolnění. Tyto mozkové frekvence mohou doprovázet třeba procesy tělesné regenerace.

Rychlejší Theta vlny 5-7 Hz - jsou přítomny během usínání,  lehkého spánku, hluboké relaxace a meditace, lehkého spánku. V této fázi může také docházet ke zkvalitňování dlouhodobé paměti a schopnosti nacházet neobvyklá řešení.

Základní Alfa vlny 8-12 Hz - převládají v uvolněných a současně bdělých stavech. V této oblasti vznikají představy, kreativní řešení problémů a úkolů. Tento kmitočet zvyšuje představivost, zlepšuje paměť, soustředění, tvořivost, snižuje stres, takže se můžete zaměřit na efektivní zvládání úkolů a výkon. Mozek většinou pracuje harmonicky bez ztrát energie. Hladina Alfa také způsobuje v bdělém stavu uvolnění, díky tomu se mozek lépe učí a také si snadněji vybavuje informace.

Rychlé vlny Beta 12-40 Hz - se objevují ve stavu normálního myšlení při běžných aktivitách. Pomalejší část pásma Beta představuje stav zaujaté pozornosti, racionálního myšlení, ve kterém bychom se měli nacházet po celou část našeho pracovního dne - pracujeme, mluvíme, počítáme, řešíme. Pokud se ale dostaneme do vyšší frekvencí Beta, můžeme zažívat napětí, strach, neklid nebo až velmi škodlivý a nepříjemný stres. Vyšší polovina Beta pásma je tedy pro náš organismus velmi škodlivá.

Super rychlé vlny Gama 40-100 Hz - jsou spojeny s různými stavy vědomí a fungování organismu. Jejich spektrum není doposud úplně prozkoumáno. Gama frekvence byly zaznamenány např. ve stavu maximálního psychického vypětí, při krizových situacích, vypjatých situacích jako je autonehoda, sportovních výkonech nebo při meditacích a stavech změněného vědomí Tibetských mnichů.

Obecně můžeme říc, že náš mozek je nastaven na určitou hladinu vědomí v souladu s celkovým nastavením našeho těla. Mozek za normálních podmínek pracuje na určité energetické hladině a v jeho jednotlivých částech převládají určité mozkové vlny. To je vlastně stav, který částečně předurčuje vzorce našeho chování, schopnosti pracovat, přemýšlet, učit se, zvládat emoce a stres... Pokud začneme tento stav nějakým způsobem měnit nebo ovlivňovat, není možné si myslet, že můžeme změnit jen nastavení našeho mozku, ale musíme pracovat s tělem jako vyváženým systémem.