Můj rok s Wim Hof metodou - mapování procesu adaptace pomocí BioFeedback měření

25.04.2020

Snaha naučit se něco nového, zlepšit svůj výkon, změnit naše chování nebo posunout vlastní hranice, nás provází od narození po celý náš život. Někteří z nás potřebují průvodce, který je celým procesem změny provede, jiní jsou schopni to zvládnout sami. Ideální je, když máme tolik vnitřní síly a morálu, že jsme schopni proces změny sami řídit a postupovat úspěšně k cíly.
Někdy se dostaneme do bodu, kdy nevíme jak dál, potřebujeme postrčit, posunout nebo se nechat vézt, aby se věci daly vůbec do pohyby, celý proces byl co nejbezpečnější, správně provedený a abychom co nejefektivněji dosáhli očekávaného výsledku. 

Proč vlastně rok s Wim Hofem vznikl

Musím přiznat, že myšlenka na tento projekt vznikla již před několika lety, kdy jsem začal spolupracovat s Martinem Thámem a účastnil jsme se jeho Wim Hof kurzů a pobytů. Na pobytech jsme prováděli BioFeedback měření, abychom věděli, jak jsou těla účastníků nastavena a připravena na zátěž, která v průběhu přijde a abychom jim následně poskytly návod, jak mohou po skončení kurzu nastavit své tréninkové a pracovní tempo, co mají odbourat a na co si mají dát pozor.  BioFeedback měření na kurzech probíhalo v různých fázích přípravy jednotlivých účastníků a proces adaptace na chlad nešlo zmapovat jako celek.  Proto vznikl projekt "Můj rok s Wim Hof metodou - mapování procesu adaptace pomocí BioFeedback měření".

Vzhledem k tomu, že se jednalo o dlouhodobý proces, nebylo snadné sehnat účastníka, který by to se mnou a měřící technikou rok vydržel. Nakonec jsem se v loňském roce rozhodl k radikálnímu kroku a sám se stal pokusným králíkem ve své vlastní BioFeedback laboratoři. 

Cílem projektu bylo především:

  • V průběhu 10 týdnů absolvovat standardní Wim Hof přípravy,
  • Po skončení 10 týdnů udělat 4 měsíční pauzu v procesu chladové adaptace,
  • Po 4 měsících klidu absolvovat znovu 10 týdnů standardní Wim Hof přípravy

Pomocí BioFeedback měření jsem dokumentoval různé fyziologické parametry:

  • srdeční činnost,
  • variabilita srdečního rytmu
  • mozková činnost,
  • dechová činnost,
  • okysličení krve
  • vlastní pocity a vjemy

V průběhu necelého roku tak vznikl soubor zajímavých informací, který se dotýká nejen přípravy na chladovou zátěž a pobyt v chladu, ale popisuje, co se v těle děje při procesu adaptace na zátěž. V principu je jedno, jestli je tou zátěží sportovní výkon, pobyt v chladu, nebo příprava na jinou událost, která potenciálně působením různých stresorů vytváří negativní vlivy na náš organismus.

Mým cílem je postupně se s Vámi podělit jak o naměřené výsledky, tak i o další informace týkající se celého procesu adaptace, vlivu stresorů, použitých měřících metod, BioFeedback zařízení a dalších věcí.....   

Doufám, že se mi podařilo naplnit cíl mého projektu a nejen příznivcům chladu ale i ostatním, kteří své tělo trápí nějakou aktivitou, pracovní zátěží nebo sportovním výkonem mé poznatky pomůžou pochopit, co se děje, když naše tělo postavíme mimo obvyklou komfortní zónu a jak přemýšlet o vlastním procesu adaptace .....