5 a 6 týden - 10 týdnů s chladem

27.06.2020

Přesto, že jsem si na chlad již trochu zvykl, 3. a 4. týden byl přece jen postup do dalšího levlu. Pro mě jako teplomilce začíná jít do tuhého. Už to není jen o teple a troše chladu, ale 4. týden je první období, kdy jsem tělo pěkně rozhoupal střídáním studené, teplé a zase studené vody.  V tomto případě mi hrdinství nebylo nic platné. Tělo si řeklo svoje...….

Week 3 - stabilizace a relaxace..

Třetí týden byl v režimu stabilizace. Víc a víc jsme si na jedné straně zvykal na střídání tepla a prodlužující se chladové zátěže, na druhé straně jsem ladil průběh dechových cvičení, relaxace a celkové koncentrace nejen v chladové zátěži, ale i v následné regenerraci. Učil jsem se projít jednotlivými kroky cvičení tak, abych jednotlivé části dokázat vzájemné skloubit a procházel celým procesem bez síly a nucení. 

   Příprava:

   • Cíl týdne - stabilizace základní části tréninku a příprava na týden 4
   • Na co se zaměřit - pokračování v nácviku relaxace
   • Fyzická cvičení - kliky a víc uvolňovacích a protahovacích cvičení

   Pobyt v chladu - pocitové hodnocení::

   • Průběh pobytu -   V průběhu 3. týdne se u mě střídaly pocity napětí a uvolnění.. Přechod mezi teplem a chladem jsem nastartoval několika hlubokými nádechy a výdechy. Celkově jsem se pokoušel víc uklidnit hlavu a soustředit se na vnímání pocitů tepla a chladu. To jak je mi to dařilo je dobře viditelné záznamu mozkové činnosti a změnách v oblasti Neutral a Calm.
   • Celkový pocit - Docela jsme si zvykl na narůstající dobu chladové zátěže po teplé vodě a postupně nastavil následnou regeneraci. Celý proces bych na konci týdně již pocitově přirovnal k sauně.

   Obr. mozková aktivita: Na křivce je dobře pozorovatelný přechod mezi teplou a studenou vodou. Dochází k nárůstu mozkové aktivity a zvyšuje se doba v prostoru Neutral.


   Obr. mozková aktivita: V pátek to utekl můj pobyt ve sprše až nečekaně rychle. Když jsem se následně podíval na záznam mozkové aktivity docela mě to překvapilo. Především v době chladové zátěže se mi podařilo dostat mozek opravdu do klidu :)

    Pobyt v chladu v číslech:
   • Srdeční aktivita, mozek - srdeční aktivita se při postupném vystavování chladu zlepšila. Při chladové zátěži nevykazovala tak výrazné změny a bylo vidět, že tělo dokáže s nastavenou zátěží pracovat. Na měření je zatím ještě viditelná reakce organismu na změnu. Přesto, že jde první do teplé vody a pak teprve do studené, je na počátku viditelná vyšší tepová frekvence, která svědčí pořád ještě o tom, že moje tělo není ještě úplně adaptované a že se "přehnaně bojí toho co přijde"   Přesto, že zátěž chladem byla minimální, nedařilo se mi moc soustředit a snít úroveň mozkové aktivity.
   • Celková souhra tělesných funkcí  - Souhra mozkové činnosti a srdečního rytmu sice ještě nevykazuje požadovanou úroveň adaptace, ale už je dobře viditelný posun celkové výkonnosti směrem k nižším hodnotám a dochází k postupné stabilizaci jak srdeční, tak i mozkové činnosti.

   Obrázek srdce a teplota kůže: Na záznamu srdeční aktivity je již viditelné, že se tělo začíná narozdíl od mozkové činnosti na tuto úroveň chladové zátěže docela adaptovat. S poklesem teploty je viditelná stabilizace a následný pokles srdečního rytmu.

   Obr. srdeční aktivita: I průběh srdeční aktivity naznačuje, že tuto úroveň chladové zátěže začínám docela zvládat. Namísto počátečních 120 tepů jsem se dostal na stabilní úroveň...

   Dechové cvičení - pocitové hodnocení:

   • Průběh cvičení - Na změnu dechového rytmu ve stylu 2x60 + 2x30 jsme si musel nejprve zvyknout. První dny byly docela náročné na střídání nádechové a výdechové fáze. Nebylo pro mě na začátku snadné udržet stejný rytmus a rovnoměrnost dechových cyklů, ale nakonec se mi to docela podařilo. U tohoto cvičení jsem výrazně používal techniky dechové vizualizace, abych si pomohl udržet dechyvý rytmus a pravidelnost dechových cyklů.
   • Celkový pocit - Na počátku týdne nebylo snadné udržet změnu systému dechovéro rytmu na stabilní úrovni. Bylo nutné si daleko víc uvědomovat že tentokrát se dýchá trochu jinak a že se nesmí tolik spěchat.

   Dechové cvičení v číslech:

   • Reakce dechu, srdce, práce s kyslíkem - dechové cvičení 3 týdne bylo z počátku náročné jak na změnu úrovně saturace kyslíku, tak i na srdeční rytmus. Pokud každý dechový cyklus nebyl prováděn s lehkostí a kontrolou, bylo to na číslech velmi výrazně pozorovatelné.  Saturace kyslíku při nedodržení pravidel kolísala až k 87% a TF byla schopna vystoupat z relaxačních 55 v prvních 2 kole ch až na aktivačních 115 tepů.
   • Celková souhra tělesných funkcí - 3 týden tedy platilo jednoduché pravidlo nebyla koncentrace a vyváženost - nebyla souhra. Postupným tréninkem bylo vidět, jak se daří souhru tělesných funkcí opět nastavit do normálu ...

   Sdreční aktivita - Změna dechové aktivity byla nejvíce viditelná v pondělí, když jsme s novým dechovým cvičením začínal. Je vidět, že první část byla spíše v rytmu hluboké relaxace, naproti tomu v druhé části se tělo daleko víc aktivovalo. Na záznamu je také velmi dobře vidět, jak jsem na počátku nedokázal udržet rytmus v jednotlivých kolech - kdy jsem spěchal - 1, 3 a 4 kolo a kdy jsem naopak neúměrně prodlužoval dechový cyklus - 2 kolo. V dalších dnech jsem si na tuto změnu musel dávat daleko větší pozor. V obou částech bylo důležité se především zaměřit na dodržení podobné intenzity v obou částech cvičení.

   Regenerace - pocitové hodnocení:

   • Schopnost regenerace - I tato část začíná být příjemná. Přestaly se dostavovat následné pocity chladu cca do 30 min po chladové zátěži a zdálo se, že ani strádání pocitů chladu a tepla v konečcích prstů se už také nedostavují.

   Regenerace v číslech:

   • Odezva tělesných funkcí - V rámci prvního týdne nebyly zaznamenány žádné odchylky od normálu v rozmězí větším jak +/- 5%.

   Week 4 - a jde do tuhého..

   tady začíná být vidět, jak tělo reaguje na teplo a chlad...

   Hned pondělí ráno 4 týdne mne vyvedlo z omylu, že už jsem základní principy chladu zvládl. Velmi rychle jsem pochopil, že teplo a chlad je zcela něco jiného, než chlad a teplo a že opět začínám trénovat své tělo a vytvářet si novou zkušenost toho. To jak vlastně moje tělo vnímá všechny ty vnější podněty a jak na ně následně reaguje dostalo zase jiný rozměr.

   Příprava:

   • Cíl týdne - Přestat brát i tuto " jednoduchou" část přípravy na lehkou váhu. Zlepšit soustředění a koncentraci.
   • Na co se zaměřit - průběh dechových cvičení a koncentraci na pobyt v chladu
   • Fyzická cvičení - kromě kliků s dechovou zádrží jsem přidal ještě plank a protahovací cvičení

   Pobyt v chladu - pocitové hodnocení::

   • Průběh cvičení
   • Celkový pocit
    Pobyt v chladu v číslech:
   • Srdeční aktivita, mozek
   • Celková souhra tělesných funkcí

   Dechové cvičení - pocitové hodnocení:

   • Průběh cvičení
   • Celkový pocit

   Regenerace - pocitové hodnocení:

   • Schopnost regenerace

   Dechové cvičení v číslech:

   • Reakce - dechu, srdce, práce s kyslíkem
   • Celková souhra tělesných funkcí

   Regenerace v číslech:

   • Odezva tělesných funkcí

   Porovnání s předchozím týdnem:


   Takže ... jde se na to ... :)