en-Jak lépe využít schopnosti našeho mozku

04/07/2019

Určitě si každý z Vás už někdy položil otázku jak to udělat aby naplno využil schopnosti svého mozku, co jsou to hladiny vědomí, proč není tak snadné se snadno pohybovat mezi  různými hladinami vědomí a dostat se třeba do stavu Flow, nebo začít meditovat, proč přesto, že si pustíme do sluchátel z internetu Alfa vlny, tak se náš mozek nedostane do očekávaného stavu ...... ???? 

Základní nastavení našeho mozku

Mozkové signály a vlny

Náš mozek je stejně jako zbytek našeho těla takovou malou elektrárnou. Činnost každého neuronu v mozku vytváří elektrické impulsy které mají určitou úroveň energie a ta běží různou rychlostí. Když dáme na kůži na hlavě citlivé senzovy, můžeme začít měřit velikost elektromagnetického pole které je okolo mozku. To, co tedy naměříme pomocí EEG přístrojů je kombinace napětí (v mikro Voltech) a frekvence (v Hz).

Pokud budeme posouvat EEG elektrody po kůži na hlavě, v každém místě naměříme v každém okamžiku něco jiného. Je to podle toho, co daná část mozku zrovna dělá. Důležité je si uvědomit, že mozek jako celek má k dispozici jen určité množství energie a pokud na jedné straně pracuje s vysokou intenzitou, musí někde jinde ubrat. 

Aktivita mozku je kromě spotřeby energie svázána s různou rychlostí vln - pomalá vlna - pomalá aktivita, rychlá vlna - rychlá aktivita. Na druhou stranu je rychlost vln také spojena s různými stavy vědomí - pomalejší vlny usínání nebo spánek, rychlá vlna činnost nebo třeba stres. Jednotlivé mozkové vlny jsou dnes rozděleny do skupin a popsány.

Pomalé vlny Delta 0,5-4 Hz - se vyskytuje hlavně v hlubokém spánku nebo stavu hlubokého uvolnění. Tyto mozkové frekvence mohou doprovázet třeba procesy tělesné regenerace.

Rychlejší Theta vlny 5-7 Hz - jsou přítomny během usínání,  lehkého spánku, hluboké relaxace a meditace, lehkého spánku. V této fázi může také docházet ke zkvalitňování dlouhodobé paměti a schopnosti nacházet neobvyklá řešení.

Základní Alfa vlny 8-12 Hz - převládají v uvolněných a současně bdělých stavech. V této oblasti vznikají představy, kreativní řešení problémů a úkolů. Tento kmitočet zvyšuje představivost, zlepšuje paměť, soustředění, tvořivost, snižuje stres, takže se můžete zaměřit na efektivní zvládání úkolů a výkon. Mozek většinou pracuje harmonicky bez ztrát energie. Hladina Alfa také způsobuje v bdělém stavu uvolnění, díky tomu se mozek lépe učí a také si snadněji vybavuje informace.

Rychlé vlny Beta 12-40 Hz - se objevují ve stavu normálního myšlení při běžných aktivitách. Pomalejší část pásma Beta představuje stav zaujaté pozornosti, racionálního myšlení, ve kterém bychom se měli nacházet po celou část našeho pracovního dne - pracujeme, mluvíme, počítáme, řešíme. Pokud se ale dostaneme do vyšší frekvencí Beta, můžeme zažívat napětí, strach, neklid nebo až velmi škodlivý a nepříjemný stres. Vyšší polovina Beta pásma je tedy pro náš organismus velmi škodlivá.

Super rychlé vlny Gama 40-100 Hz - jsou spojeny s různými stavy vědomí a fungování organismu. Jejich spektrum není doposud úplně prozkoumáno. Gama frekvence byly zaznamenány např. ve stavu maximálního psychického vypětí, při krizových situacích, vypjatých situacích jako je autonehoda, sportovních výkonech nebo při meditacích a stavech změněného vědomí Tibetských mnichů.

Obecně můžeme říc, že náš mozek je nastaven na určitou hladinu vědomí v souladu s celkovým nastavením našeho těla. Mozek za normálních podmínek pracuje na určité energetické hladině a v jeho jednotlivých částech převládají určité mozkové vlny. To je vlastně stav, který částečně předurčuje vzorce našeho chování, schopnosti pracovat, přemýšlet, učit se, zvládat emoce a stres... Pokud začneme tento stav nějakým způsobem měnit nebo ovlivňovat, není možné si myslet, že můžeme změnit jen nastavení našeho mozku, ale musíme pracovat s tělem jako vyváženým systémem. 

Jak začít trénovat mozek

Základní pravidla tréninku mozku

Nejprve si musíme uvědomit, že náš mozek není osamocenou jednotkou v našem těle. Množství krve, kyslíku a energie kterou spotřebovává mu zbytek těla musí vyrobit a dodat. Vzhledem ktomu, že mozek potřebuje 25-30% tělesných zdrojů, je to pro tělo docela dost práce. Proto se nedivte, že když začnete zatěžovat mozek, začíná reagovat i vaše tělo a můžete se cítit unaveni.  

To samé se nám děje, když jsme tzv. "ve stresu". Mozek většinou nárazově pracuje na vyšší frekvenci a tudíž spotřebovává více energie než kterou má k dispozici a tak mu nezbývá nic jiného, než jinou činnost v jiné části mozku utlumit. Většinou pak začínáme ztrácet schopnost soustředit se, víc chybujeme, hůře zvládáme emoce jsme nervózní, více unaveni a špatně spíme.


Pokud začínáte přemýšlet o tom, že "něco změníte" a začnete se věnovat práci s mozkem, musíte si uvědomit několik důležitých zákonitosti:

 • Váš mozek a vaše tělo jsou spojené nádoby.
 • Vzhledem k tomu, že váš mozek má k dispozici jen omezené energetické zdroje, když někde něco změníte, musíte to mozek jinde sám vyrovnat, aby byla zachována rovnováha.
 • Nemůžete jen tak libovolně přeskakovat z jedné hladiny vědomí do druhé. Opět se jedná o změnu energie, se kterou mozek pracuje a trvá tedy nějakou dobu, než mozek naučíte s těmito změnami pracovat. Proto není možné ve fteřině usnout a stejně tak se kdykoliv probudit a být akční a regenerovaný.
 • Každá změna stereotypu fungování mozku je fáze učení. Učení nevzniká bez vzniku nových spojení v mozku a to nějakou dobu trvá (různé studie popisují dobu 5 - 60 dnů, v závislosti na trénovanosti mozku a věku). Změny mozkových struktur jsou také provázeny změnami na fyziologické úrovni (hormony, látky, metabolika, atd... - tělo se musí naučit je umět vytvářet a zpracovat).
 • Většina lidských nozků není jako počítače a tudíž neumí stejně řešit 2 a výce úloh současně. Pokud chcete být opravdu efektivní, musíte se naučit vnímat věci teď a tady ....
 • Bez správné regenerace a kvalitního spánku nebude ani trénink mozku tak efektivní. Nekvalitní spánek ovlivňuje významě obnovu těla, vylučování hormonů, činnost krátkodobé a dlouhodobé paměti, tvorbu nových spojení v mozku, práci svalu atd...

Při práci s mozkem je nutné stanovit si plán, postup, začít sledovat a vyhodnocovat změny, které v těle probíhají a dodržovat stanovené pravidla, která vám pomohou se posouvat dál. Pro vaši představu uvádím pát pravidel, která sám při tréninku mozku používám:

 1. Naučte se velmi dobře vnímat signály svého těla a sledovat co se v něm a Vaší hlavě děje. Únava, špatný a nekvalitní spánek, nervozita, špatná schopnost soustředění, chybovost v  práci nebo při studiu, zhoršení paměti, bolesti hlavy, žaludeční nevolnosti, napětí svalů, na všechny tyto a další signály si musíte dávat pozor.
 2. Trénovat mozek musíme zpočátku pomalu a postupně. Přehnaná aktivita je mnohdy na škodu.
 3. U jakékoliv činnosti, která je spojena stréninkem mozku se naučte uvolnit svaly celého těla. Pokud chcete relaxovat, můžete z počátku zkusit ležet. V případě, kdy se učíte, nebo pracujete, zkuste si sednout tak, aby vaše páteř byla napřímená, ale ostatní svaly byly uvolněné.
 4. Mozek musíte na trénink připravit. Existuje řada technik, přípravných cvičení a způsobů stimulace. Když už mozek připravíte, trénujte do 2 hodin po přípravě to, co potřebujete zlepšit. Odložte nebo omezte mobily, počítače, koukání na televizi a jiné činnosti, které jsou pro mozek mechanické nebo velmi snadné.
 5. Po tréninku mozku je vždy nutná jeho relaxace a doplnění energetických zdrojů. Nebojte se zpočátku doplňovat i stopové prvky a vitamíny podporující činnost mozku a nervové soustavy.
 6. Nezapomínejte na to, že i relaxační cvičení, nebo cvičení která jsou spojena se změnou dechového rytmu a jeho intenzity významně ovlivňují mozkovou činnost. Je to forma stimulace.
 7. Do tréninku mozku je obecně vhodné zapojit více přirozených vjemů - oči, sluch, doteky rukou a jejich kombinace (barvy, zvuky, obrazy, představy,..).
 8. Chete-li naučit mozek fungovat efektivně, musíte se naučit jak vyrovnat aktivitu pravé a levé mozkové hemisféry. 
 9. Musíte se naučit snížit intenzitu mozkové činnosti na její efektivní hodnotu. Obvykle se Vám to podaří při výkonu fyzické činnosti, kterou již znáte, mote ji naučenou a děláte ji rádi.
 10. V případě tréninku relaxace a uvolnění těla je vhodné umět zaměstnat obě mozkové hemisféry. Jak tu konkrétní, tak i tu abstraktní (např. sleduji dech a počítám nádechy)
 11. Naučte se pomalu prodlužovat dobu, kdy se opravdu na něco soustředíte. Když se odpoutáte od soustředění na danou věc jinou myslenkou nebo podnětem, snažte se uvědomit si tento stav a vrátit se zpět.