About me

"Our bodies and our brains are the most amazing things in the world. It is only up to us how we are able to use their potential and enhance their performance to reach our dreams and goals. Believe, there are no limits .... you are only the limit ..."

Především osobní zkušenosti z trénování vlastního těla a ostatních lidí, práce s lidmi v mezinárodním prostředí, pobyt v zahraničí a poznatky z oblasti zvládání stresu a extrémní zátěže mi pomohly rozšířit znalosti o lidském těle a jeho chováni.

To, čím se dnes zabývám je snaha zviditelnit a srozumitelným způsobem popsat stav ve kterém se tělo nachází, vyhodnotit předpoklady jeho chování při určitých činnostech nebo v určitých situacích a tyto informace co nejefektivněji využít např. při odstraňování nedostatků, nápravě  handicapů nebo hledání možností a cest jak naše hranice a limity posouvat.  


Martin Röhrich

Moje cesta za hledáním limitů, schopností a potenciálu lidského těla vedla od studia elektrotechniky, přes sport, bojová umění, pracovní zkušenosti jak v malých firmách, tak i velkých nadnárodních společnostech jako např. Denso, Toyta, Deloitte, Honeywell, až ke studiu biomedicínských a lékařských oborů. Přesto, že metody jako BioFeedback a NeuroFeedback nejsou u nás ještě tolik známé a rozšířené, podařilo se mi dosáhnout prostřednictvím NeuroFeedbacku v diagnostice a nápravě poruch učení a chování u dětí, kterému se společně se svou ženou věnuji a použitím BioFeedback diagnostiky a stimulace u dospělých hlavně v oblasti zvládání stresu, extrémní zátěže, posouvání limitů a hranic lidského těla, sportovní přípravy vrcholových sportovců a sportovního koučinku řady úspěchů a stát se součástí zajimavých projektů jak v české republice, tak i v zahraničí. 


To, že někoho naučím vnímat lépe svoje tělo a porozumět jeho chování, radost z dosaženého úspěchu, to, že někomu pomohu dělat lépe věci které mu předtím nešly, velké sportovní vítězství ke kterému jsem pomohl, schopnost překonat sám sebe a svoje limity nebo jen smích a uspokojení z toho, co zrovna děláte to je jedna z důležitých věcí, která mě na této práci uspokojuje.


Long term projects and cooperation:

Zařízení služeb Ministerstva vnitra ČR:

Spolupráce na projektech a činnostech souvisejících s diagnostikou pohybového aparátu, výkonnosti, stresové odolnosti a zvládání stresu a vysokého výkonu.

Projekt OPTIMA:
Projekt zaměřený na zlepšování fyzické a psychické kondice pracovníků resortu Ministerstva vnitra. Projekt získal řadu ocenění jak na národní, tak i nezinárodní úrovni a byl doporučený Evropskou agenturou pro bezpečnost a zdraví při práci.

Projekt Detoxicon:
Projekt zaměřený na analýzu působení mikrokontaminace chemickými a narkotickými látkami na pracovníky zajišťujícími jejich odstraňování. Projekt v letošním roce získal 1. místo v národní soutěži projektů zaměřených na ochranu zdraví při práci. Projekt postoupil do mězinárodního kola soutěže Evropské agentury pro BOZP.

Projekt OPTIMA a Olymp Praha:
 Spolupráce projektu OPTIMA, střediska vrcholového sportu Olymp Praha
a jeho partnerů v rámci komplexní přípravy sportovců a vrcholových sportovců.
 

Martin Thám - Wim Hof Method:
BioFeedback, NeuroFeedback diagnostika a měření a přednášky na akcích pořádaných Martinem Thámem. 

BioFeedback-RHB,
Bc. Eva kolářová:

Spolupráce v oblasti NeuroFeedback a BioFeedback a sportovní diagnostiky.

EEG Institut:.
MUDr. Michaela Pakszysová, CSc.Interaxon:
NeuroFeedback, Nácvik relaxace, meditačních technik, dýchání a uvolnění těla.
Opti Brain:

NeuroFeedback, BioFeedback, Optimalizace výkonu mozkové a tělesné činnosti, sportovní diagnostika a trénink. Zvyšování sportovního výkonu.Medicore:
Měření variability srdečního rytmu, diagnostika kardiovaskulárního aparátu.